tisdag 30 september 2014

Skolans kunskapskrav är varken utförliga eller nyanserade

Betygssystemet gjordes om för tre år sedan, bland annat för att man var trött på att det blev betygsinflation i det gamla systemet med G, VG och MVG. Då uppfanns det nya systemet från A-F, där starkt G/svagt VG motsvaras av D och starkt VG/svagt MVG motsvaras av B.

Men det har inte blivit så mycket bättre. Fortfarande är kunskapskraven, som de nu kallas, svåra att förstå och inte särskilt tydliga. Kolla bara på kunskapskraven i Biologi 2.


Det här är någonting som inte bara gäller biologi utan de flesta ämnen. För att uppnå E: redogör översiktligt. För att uppnå C: redogör utförligt. För att uppnå A: redogör utförligt och nyanserat.

Som ni ser så är det inte så att man läser detta och tänker: "Ja, nu vet jag precis vad som krävs för att få det här betyget". Det är snarare väldigt flummigt. Ord som "översiktligt", "utförligt" och "nyanserat" måste man själv göra en tolkning av. Det finns ingen exakt definition av till exempel vad en utförligt utförd uppgift är, utan det får läraren tolka. Risken är stor att tolkningarna varierar mellan olika lärare och olika skolor.


En annan sak som skapar förvirring, men som också är vanligt förekommande, är när man använder "med viss säkerhet" eller "med säkerhet" som grund för betyg. Om någonting är en tolkningsfråga så är det ju det. Hur ska man kunna mäta var gränsen går mellan viss säkerhet och säkerhet? Innebär säkerhet i så fall att man inte gör några fel alls? Eller räknas man som "säker" om man skriver en labbrapport på fem sidor och använder ett enda begrepp på ett lite tveksamt sätt på några ställen i texten? Jag tror att det här också är en av de situationer då olika lärare bedömer olika.

Jag tror inte att det blir mindre orättvist med det här betygssystemet. Olika skolor kommer att tolka detta olika så att betygen blir snällare eller strängare beroende på var man går i skolan.

Skolverkets kriterier är ett bra exempel på någonting som inte är utförligt och nyanserat. Skulle jag ha gjort dem skulle jag ha skickat med en förklaring där det fanns exempel på vad som menades med de olika begreppen. Dessutom skulle jag tveka att använda ord som kan tolkas i kunskapskraven.

Men när det är såhär så får man göra så gott man kan. Något annat finns väl inte att göra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar